Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανακοίνωση 2ης Παράτασης Πρόσκλησης Ωφελουμένων

Αρ. Πρωτ.: 327

Ανακοίνωση 2ης παράτασης της υπ’ αριθμ. 04/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης», με κωδικό ΟΠΣ 5030562

Η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε, ως Ανάδοχος του Υποέργου 2 της Πράξης «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης», με κωδικό ΟΠΣ 5030562 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ), Δικαιούχος Φορέας της οποίας είναι ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Ανακοινώνει

ότι η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ωφελουμένων στην πράξη «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης», με κωδικό ΟΠΣ 5030562, παρατείνεται μέχρι και τις 30.07.2023 και ώρα 23:59:59. Η αίτηση συμμετοχής καθώς και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον ιστότοπο : https://panellinioskatartisi.gr/ Ηλεκτρονικές Αιτήσεις και Δικαιολογητικά Συμμετοχής που θα υποβληθούν μετά από τις 30/07/2023 και ώρα 23:59:59 δεν θα ληφθούν υπόψη. Για πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
 • στο e-mail: espa.psict@gmail.com και
 • ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)
  Διεύθυνση: Δημοκρατίας 103, Πτολεμαΐδα, Τ.Κ. 50200,  τηλέφωνο: 2463080037
 • ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε
  Διεύθυνση: Λ. Γουναράδων, Περιοχή Χλόη, ΤΚ 52100 Καστοριά, τηλέφωνα: 24670-29895 // 24670-21213 // 24670-21216
 • Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ)
  Διεύθυνση: Κασομούλη 12, Κοζάνη, 50100, 2ος όροφος, τηλέφωνο: 2461025001
 • Κ.Ε.Κ. . ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)
  Διεύθυνση: Δ. Σολωμού 13, Σέρβια, 50500, τηλέφωνο: 2464500601