Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Για πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Προς ενημέρωση και διευκόλυνση των υποψήφιων ωφελούμενων θα λειτουργήσουν γραφεία ενημέρωσης στα εξής σημεία:

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ)

Κ.Ε.Κ. . ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)