Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Δελτίο Τύπου

27/06/2023

O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Δικαιούχος Φορέας), μετά από ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, έχει αναθέσει στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε., την εκτέλεση του Υποέργου 2 της Πράξης «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης» , με κωδικό ΟΠΣ 5030562 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ΠΔΕ. Το έργο περιλαμβάνει Κατάρτιση – Συμβουλευτική – Πιστοποίηση δεξιοτήτων για 80 άνεργους/ες ωφελούμενους/ες. Οι ωφελούμενοι υποχρεωτικά πρέπει να κατοικούν σε Δήμο των  Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς και Κοζάνης.  Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει: Κατάρτιση : Κατάρτιση 162 ωρών στα αντικείμενα κατάρτισης:
 1. Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 2. Σχεδιασμός γούνινων και δερμάτινων προϊόντων με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων
Πιστοποίηση:  Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024. Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας : 5 συνεδρίες συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας  (2 ομαδικές και 3 ατομικές). Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει:
 • Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας της ΔΥΠΑ
 • Να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή να κατοικούν σε Δήμο των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης ή Καστοριάς.
 • Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
Εκπαιδευτικό Επίδομα: Οι Ωφελούμενοι θα λάβουν επίδομα 5€ μικτά/ ανά ώρα εκπαίδευσης εφόσον ολοκληρώσουν το πρόγραμμα κατάρτισης, συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης και ολοκληρώσουν τις 5 συνεδρίες συμβουλευτικής. Υποβολή αιτήσεων: Αιτήσεις υποβάλλονται από  27/06/2023 έως και  16/07/2023 (23:59:59). Η αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον ιστότοπο: www.panellinios-katartisi.gr Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: στο e-mail: espa.psict@gmail.com και
 • ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ):
  Δημοκρατίας 103, Πτολεμαΐδα, Τ.Κ. 50200, τηλέφωνο: 2463080037
 • ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε:
  Διεύθυνση: Λ. Γουναράδων, Περιοχή Χλόη, ΤΚ 52100 Καστοριά, τηλέφωνα: 24670-29895 // 24670-21213 // 24670-21216
 • Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ) 
  Διεύθυνση: Κασομούλη 12, Κοζάνη, 50100, 2ος όροφος, τηλέφωνο: 2461025001
 • Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)
  Διεύθυνση: Δ. Σολωμού 13, Σέρβια, 50500, τηλέφωνο: 2464500601