Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

27/06/2023

Αρ. Πρωτ: 309

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 04 / 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ»

ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5030562

ΥΠΟΕΡΓΟ 2

   

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:

Από 27/06/2023 έως και 16/07/2023

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.