Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης

8/9/2023

 

Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για το έργο «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης»

 

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του Υποέργου 2 της Πράξης «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης», με κωδικό ΟΠΣ 5030562, με Δικαιούχο Φορέα τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

Η  ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε. υλοποιεί συνολικά 4 τμήματα κατάρτισης για άνεργους/ες ωφελούμενους/ες από τους Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς και Κοζάνης.

Συγκεκριμένα, υλοποιούνται 2 τμήματα κατάρτισης στο αντικείμενο Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Ηλεκτρονικό Εμπόριο και 2 τμήματα κατάρτισης στο αντικείμενο Σχεδιασμός γούνινων και δερμάτινων προϊόντων με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων.

Όλα τα προγράμματα κατάρτισης είναι διάρκειας 162 ωρών (128 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 34 ώρες πρακτικής άσκησης μέσω case studies) και υλοποιούνται με τη μέθοδο σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ).